HNV

Hallands Nations Vänner

"Energiska krafter från Hallands Nation i Lund lyckades i februari 1962 övertyga landshövdingen i Halland och borgmästaren i Laholm om det hälsosamma i att starta en förening till stöd för den alltmer svällande Nationen, vars egen kassa inte räckte till för alla de aktiviteter (o, hemska tanke!) som borde utvecklas av en studentnation i dagens samhälle."

-Laholms borgmästare 1967

Idag är Hallands Nations vänner (HNV) en av Lunds mest aktiva alumniföreningar med cirka 300 medlemmar, filialer i Halmstad, Stockholm och Göteborg, arrangör för en rad festliga aktiviteter under året och en aktiv sponsring av nationens verksamhet med ca 400 000 kronor de senaste fem åren.

Varmt välkomna att gå med i Lunds bästa alumniförening!

Anmälningsformulär
Namn:
E-post:
Adress